Zgłaszanie ryb medalowych - PZW KOŁO AMUR

Przejdź do treści

Zgłaszanie ryb medalowych

Aktualności
 
ZASADY ZGŁASZANIA RYB MEDALOWYCH

   1. Tylko w ,, Wiadomościach Wędkarskich'', w rubryce ,, Rekordy na plan'', rejestrowane są oficjalne rekordy Polski.
   2.   Zgłoszenie jest ważne jedynie na publikowanej w ,,WW'' karcie zgłoszenia. Muszą być wypełnione wszystkie rubryki karty.
   A)  Należy podać nazwę własną łowiska, a nie tylko jego rodzaj : np. ,, Jezioro Barlineckie'',  a nie tylko ,, jezioro''.
   B)  Konieczne jest podanie danych światka ważenia i mierzenia ryby. Prosimy łowców okazów o podawanie na zgłoszeniach swoich numerów telefonicznych (do wiadomości redakcji).
   3.  Do zgłoszenia musi być dołączone zdjęcie ryby trzymanej przez jej łowcę. Na zdjęciu nie mogą się znajdować osoby postronne, rybę zaś należy trzymać przy tułowiu. Preferowane są zdjęcia wykonane bezpośrednio nad wodą.          
   4.  Z łoszenia należy przesyłać do redakcji nie póżniej niż 3 miesiące po złowieniu ryby ( nie dotyczy rekordów Polski – patrz pkt 6 ).
   5.   Mile widziane są szersze opisy połowu, a także użytego sprzętu ( nie jest koniecznie).
   6.  W przypadku złowienia ryby większej od aktualnego rekordu kraju fakt ten musi być natychmiast zgłoszony redakcji ( tel. nr 022 620-69-03 lub 620-50-84 ), najpóżniej w ciągu 48 godzin ( w przypadku połowu w okresie dni wolnych od pracy pierwszego dnia po okresie wolnym ).
   A)  W załączeniu zgłoszenia rekordu krajowego musi się znależć informacja o miejscu ważenia ryby podany rodzaj wagi.
   B)  Jeżeli wędkarz zdecyduje się na wypuszczenie ryby zaraz po jej złowieniu, konieczne jest fotograficzne udokumentowanie połowu, serią niebudzących wątpliwości zdjęć zrobionych w różnych ujęciach ( niezależnie od natychmiastowego poinformowania redakcji ).
   7.  Połów medalowych ryb musi być dokonany w wodach Polski ( w wodach śródlądowych lub w Bałtyku, w naszej strefie ekonomicznej). Medalowe ryby mogą również zgłaszać wędkujący w Polsce cudzoziemcy.
   8.  Medalowe ryby złowione w danym roku można zgłaszać do końca lutego następnego roku.
   9.  Każdy może zgłosić dowolną liczbę złowionych okazów,  jednak medale zostaną przyznane tylko za największą sztukę danego gatunku.
  10. W przypadku braku w zgłoszeniu którejkolwiek z wymaganych przez regulamin informacji połowów medalowej ryby nie będzie uznany.
  11. Publikacja zgłoszenia w rubryce ,, Rekordy na plan'' jest równoznaczna z uznaniem połowu i przyznaniem medalu. Medal zostanie przesłany łowcy po oficjalnym opublikowaniu w ,, WW '' przyznanych medali.  Zachęcamy do zabierania na łowisko wagi oraz aparatu fotograficznego.
PZW Koło AMUR Kielce 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wróć do spisu treści