Zarząd koła - PZW KOŁO AMUR

 Statystyki
Przejdź do treści

Zarząd koła

Kontakt
    SKŁAD ZARZĄDU  KOŁA NA LATA 2017-2020

Lp.                           Imię i nazwisko                                 Pełniona funkcja
1.                                Krzysztof  Latosiński                                 Prezes
2.                                Dariusz  Miądzel                                    V-ce Prezes
3.                                Ryszard  Terelak                                     Skarbnik
4.                                Zbigniew  Hejzner                                   Sekretarz
5.                                Sławomir  Molenda                        Kapitan Sportowy Koła
6.                                Norbert  Kopacz                                   Gospodarz Koła
7.                                Robert  Pokrzepa                             Rzecznik  Dyscyplinarny
8.                                Janusz  Świat                                      Członek  Zarządu
9.                                Michał Sońta                                       Czlonek  Zarządu   

                               KOMISJA  REWIZYJNA  KOŁA
Lp.                             Imię i nazwisko                                   Pełniona funkcjA
1.                                  Szymon  Kiziński                                Przewodniczący  
2.                                  Andrzej  Chrzanowski                              Członek
3.                                  Michał  Kiziński                                       Członek
4.                                  Paweł  Jaroszewski                                  Członek
                                 
                                SĄD  KOLEŻEŃSKI  KOŁA
Lp.                             Imię  i  nazwisko                                 Pełniona funkcja    
1.                                   Wacław  Dziadosz                            Przewodniczący
2.                                   Janusz  Samczyński                              Członek
3.                                   Anna  Kizińska                                     Członek       

                        KOMISJA  EGZAMINACYJNA KOŁA
Lp.                             Imię  i  nazwisko                                 Pełniona funkcjA
1.                                  Ryszard  Terelak                                Przewodniczący
2.                                  Dariusz  Miądzel                                     Członek
3.                                  Janusz  Świat                                         Członek


                  KOMISJA DO SPRAW SPORTU i MŁODZIEŻY
Lp.                              Imię  i  nazwisko                                Pełniona funkcja
1.                                    Sławomir  Molenda                           Przewodniczący
2.                                    Piotr  Zamojski                                     Członek
3.                                    Janusz  Świat                                       Członek
4.                                    Michał  Sońta                                       Członek  

                         KOLEGIUM  SĘDZIOWSKIE  KOŁA
Lp.                               Imię  i  nazwisko                               Pełniona funkcja   
1.                                     Zbigniew  Hejzner                           Przewodniczący
2.                                     Ryszard  Terelak                                  Członek
3.                                     Sławomir  Molenda                               Członek

            DELEGACI KOŁA na ZJAZD OKRĘGU PZW KIELCE
Lp.                              Imię  i  nazwisko                                Pełniona funkcja
1.                                   Dariusz  Miądzel                                  Delegat
2.                                   Sławomir  Molenda                              Delegat

                                   ZASTĘPCY  DELAGATÓW  
Lp.                             Imię  i  nazwisko                                  Pełniona funkcja
1.                                   Janusz  Samczyński                                Delegat
2.                                   Ryszard  Terelak                                    Delegat

.........................................................................................................................................  
                                    ZARZĄD KOŁA NR 2 PZW "AMUR"
                                                LATA 2013-2016

Lp.           Imię i nazwisko                                                        Funkcja
1.           Krzysztof  Latosiński                                                   Prezes
 2.           Dariusz  Miądzel                                                      V-ce prezes
 3.           Ryszard  Terelak                                                       Skarbnik
 4.           Zbigniew  Hejzner                                                    Sekretarz  
 5.           Sławomir  Molenda                                              Kapitan Sportowy
 6.           Andrzej  Kiziński                                                       Gospodarz
 7.           Janusz  Samczyński                                           Komendant Grupy SSR
 8.           Wacław  Dziadosz                                             Rzecznik Dyscyplinarny
 9.           Marian  Gołuch                                                    Członek Zarządu
10.           Piotr  Zamojski                                                    Członek Zarządu
11.           Janusz  Świat                                                      Członek Zarzadu
12.           Andrzej  Chrzanowski                                           Członek Zarządu
13.           Piotr  Chrobot                                                      Członek Zarządu    
                             
                               KOMISJA REWIZYJNA
Lp.             Imię i nazwisko                                                           Funkcja
1.           Szymon  Kiziński                                                         Przewodniczący
2.           Michał  Kiziński                                                                Członek
3.           Czesław  Fatyga                                                               Członek

                                   SĄD KOLEŻEŃSKI   
Lp.              Imię i nazwisko                                                            Funkcja
1.            Ryszard  Fronczkowski                                                  Przewodniczący
2.            Ryszard  Góra                                                                    Członek
3.            Anna  Kizińska                                                                   Członek

                                KOMISJA SPORTOWA
Lp.               Imię i nazwisko                                                            Funkcja
1.            Sławomir  Molenda                                                       Przewodniczący
2.            Piotr  Zamojski                                                                  Członek
3.            Janusz  Świat                                                                    Członek
4.            Janusz  Samczyński                                                           Członek
5.            Marian  Gołuch                                                                  Członek

                             KOMISJA EGZAMINACYJNA
Lp.              Imię i nazwisko                                                               Funkcja
1.           Janusz  Samczyński                                                         Przewodniczący
2.           Ryszard  Terelak                                                                  Członek
3.           Andrzej  Chrzanowski                                                           Członek
PZW Kielce Koło nr 2 AMUR 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wróć do spisu treści