Spinningowe Mistrzostwa Koła - PZW KOŁO AMUR

 Statystyki
Przejdź do treści

Spinningowe Mistrzostwa Koła

Regulaminy

SPINNINGOWE MISTRZOSTWA KOŁA


  Zawody rozgrywane na żywej rybie, zgodnie z zasadami punktacji określonej w organizacji zawodów spinningowych (zamieszczonymi poniżej).
Zawody rozgrywane są w jednej 6 godzinnej turze.
Zawodnicy startują parami.  Zawodnik, który został pierwszy wylosowany do pary decyduje jako pierwszy o wyborze miejsca połowu (po 3 godziny).
W przypadku nieparzystej liczby zawodników, zawodnik który pozostał po losowaniu,  losuję parę z którą będzie startował. W takim wypadku decyzja o miejscu połowu przypada po 1/3 tury dla każdego zawodnika (po 2 godziny).
Sędzia główny zawodów losuje pary zawodników.
Każdy z zawodników posiada przy sobie kartę startową i po złowieniu ryby dokonuje jej pomiaru w cm., a następnie z zachowaniem najwyższej ostrożności wypuszcza ją z powrotem do wody. Jeżeli złowiona ryba podlega punktacji (ryba wymiarowa), dokonuje niezwłocznie wpisu do karty startowej. Drugi  zawodnik w parze jest sędzią i potwierdza wpis swoją parafką.
Pomiaru ryb zawodnicy dokonują miarką otrzymaną od sędziego głównego, będącą na wyposażeniu koła (jedna miarka na parę zawodników).
ZASADY PUNKTACJI
W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych:
boleń, brzana, głowacica, jaź, kleń, lipień, łosoś, okoń, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany, sandacz, sum, szczupak, troć jeziorowa i wędrowna, wzdręga.
Ryba zahaczona poza otworem gębowym nie jest zaliczana do punktacji.
Obowiązuje następująca punktacja:
a.  sum, głowacica:
    - za wymiar określony przez regulamin 1000 pkt.
    - za każdy dodatkowy centymetr 100 pkt.
b. łosoś, troć, troć jeziorowa, szczupak i sandacz:
    - za wymiar określony przez regulamin 750 pkt.
    - za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
c. boleń i brzana:
    - za wymiar określony przez regulamin 400 pkt.
    - za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
d. lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany
    - za wymiar określony przez regulamin 300 pkt.
    - za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
e. jaź i kleń:
    - za wymiar określony przez regulamin 150 pkt.
    - za każdy dodatkowy centymetr 35 pkt.
f. okoń:
    - za wymiar określony przez regulamin 90 pkt.
    - za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt.

Obowiązują okresy ochronne łowionych ryb określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz niżej wymienione  wymiary, poniżej których nie zalicza się ryb do punktacji jeżeli komunikat nie stanowi inaczej.
- głowacica, sum   -  70 cm;
- łosoś, troć, troć jeziorowa   -  50 cm;
- szczupak, sandacz   -  50 cm;
- boleń, brzana   -  40 cm;
- lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany   -  30 cm;
- jaź, kleń   -  25 cm
- okoń   -  20 cm.

Nie obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do punktacji.
Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra.
Zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych wymiarów ochronnych !!!
Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.
PZW Kielce Koło nr 2 AMUR 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wróć do spisu treści