Zarządy koła w minionych kadencjach - PZW KOŁO AMUR

Przejdź do treści

Zarządy koła w minionych kadencjach

Historia Koła "AMUR"
             SKŁAD ZARZĄDU  KOŁA NA LATA 2017-2021

                                    Imię i nazwisko                                                                      Pełniona funkcja
                                       
                                        Dariusz  Miądzel                                                                                    V-ce Prezes
                                       Sławomir Molenda                                                                                Skarbnik Koła   
                                       Piotr Zamojski                                                                                      Sekretarz Koła
                                        Dawid Ścibisz                                                                                       Gospodarz Koła
                                        Janusz  Świat                                                                                       Członek  Zarządu
                                        Norbert Kopacz                                                                                    Członek  Zarządu  
                        
        KOMISJA  REWIZYJNA  KOŁA
           Imię i nazwisko                                   Pełniona funkcja
               Szymon  Kiziński                                   Przewodniczący  
    Andrzej  Chrzanowski                              Członek
    Michał  Kiziński                                       Członek

                                 
         SĄD  KOLEŻEŃSKI  KOŁA
               Imię  i  nazwisko                                 Pełniona funkcja    
                             Wacław  Dziadosz                               Przewodniczący
                     Janusz  Samczyński                                Członek
                            Anna  Kizińska                                       Członek       

          KOMISJA  EGZAMINACYJNA KOŁA
               Imię  i  nazwisko                                    Pełniona funkcja
             
       Dariusz  Miądzel                                         Członek
         Janusz  Świat                                             Członek


      KOMISJA DO SPRAW SPORTU i MŁODZIEŻY
   Imię  i  nazwisko                                         Pełniona funkcja
   Sławomir  Molenda                                    Przewodniczący
Piotr  Zamojski                                            Członek
Janusz  Świat                                              Członek
   Norbert Kopacz                                            Członek  

     KOLEGIUM  SĘDZIOWSKIE  KOŁA
          Imię  i  nazwisko                                    Pełniona funkcja   
      
     Sławomir  Molenda                                      Członek

DELEGACI KOŁA na ZJAZD OKRĘGU PZW KIELCE
  Imię  i  nazwisko                                        Pełniona funkcja
Dariusz  Miądzel                                             V-ce Prezes
         Sławomir  Molenda                                  Kapitan Sportowy Koła

        ZASTĘPCY  DELAGATÓW  
          Imię  i  nazwisko                                  Pełniona funkcja
        Janusz  Samczyński                                    Delegat
               
...............................................................................................................................................................      
                                    ZARZĄD KOŁA NR 2 PZW "AMUR"
                                                LATA 2013-2017

Lp.           Imię i nazwisko                                                        Funkcja
1.           Krzysztof  Latosiński                                                   Prezes
 2.           Dariusz  Miądzel                                                      V-ce prezes
 3.           Ryszard  Terelak                                                       Skarbnik
 4.           Zbigniew  Hejzner                                                    Sekretarz  
 5.           Sławomir  Molenda                                              Kapitan Sportowy
 6.           Andrzej  Kiziński                                                       Gospodarz
 7.           Janusz  Samczyński                                           Komendant Grupy SSR
 8.           Wacław  Dziadosz                                             Rzecznik Dyscyplinarny
 9.           Marian  Gołuch                                                    Członek Zarządu
10.           Piotr  Zamojski                                                    Członek Zarządu
11.           Janusz  Świat                                                      Członek Zarzadu
12.           Andrzej  Chrzanowski                                           Członek Zarządu
13.           Piotr  Chrobot                                                      Członek Zarządu    
                             
                               KOMISJA REWIZYJNA
Lp.             Imię i nazwisko                                                           Funkcja
1.           Szymon  Kiziński                                                         Przewodniczący
2.           Michał  Kiziński                                                                Członek
3.           Czesław  Fatyga                                                               Członek

                                   SĄD KOLEŻEŃSKI   
Lp.              Imię i nazwisko                                                            Funkcja
1.            Ryszard  Fronczkowski                                                  Przewodniczący
2.            Ryszard  Góra                                                                    Członek
3.            Anna  Kizińska                                                                   Członek

                                KOMISJA SPORTOWA
Lp.               Imię i nazwisko                                                            Funkcja
1.            Sławomir  Molenda                                                       Przewodniczący
2.            Piotr  Zamojski                                                                  Członek
3.            Janusz  Świat                                                                    Członek
4.            Janusz  Samczyński                                                           Członek
5.            Marian  Gołuch                                                                  Członek

                             KOMISJA EGZAMINACYJNA
Lp.              Imię i nazwisko                                                               Funkcja
1.           Janusz  Samczyński                                                         Przewodniczący
2.           Ryszard  Terelak                                                                  Członek
3.           Andrzej  Chrzanowski                                                           Członek
PZW Koło AMUR Kielce 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wróć do spisu treści