"Otwarcie i Zakończenie Sezonu" - PZW KOŁO AMUR

 Statystyki
Przejdź do treści

"Otwarcie i Zakończenie Sezonu"

Regulaminy
ZAWODY TOWARZYSKIE
ROZPOCZĘCIE i ZAKOŃCZENIE SEZONU

 (zmiana)

  Zawody będą rozgrywane metodą dowolnie wybraną przez każdego zawodnika zgodną z R.A.P.R.
  Zbiórka zawodników około godziny 06:00 nad wodą koło autobusu.
  Dokładny czas zbiórki określa czas przyjechania na miejsce autobusu wynajętego przez Zarząd Koła.
  Zawodnicy którzy przybędą na zawody własnymi środkami transportu muszą się dostosować do czasu zbiórki wyznaczonej przez czas przyjazdu autobusu.
  Obowiązuje całkowity zakaz zajmowania stanowisk przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów. Nierespektowanie tego zakazu skutkuje automatyczną dyskwalifikacją     zawodnika lub zawodników.
  Zawodnicy którzy przyjechali własnymi środkami transportu zobowiązani są do pozostawienia ich obok autobusu. Nierespektowanie tego zakazu skutkuje automatyczną dyskwalifikacją zawodnika lub zawodników.
  Podczas rejestracji należy zgłosić udział osoby niepełnosprawnej. Osoba ta wraz z jednym opiekunem ma prawo pierwszeństwa w wyborze stanowiska w pobliżu miejsca zbiórki. Samochody osób niepełnosprawnych również pozostają w pobliżu autokaru.
  Po sprawdzeniu listy obecności i odprawie uczestnicy zawodów udają się na wybrane przez siebie dowolne stanowiska.
  Koniec łowienia o godzinie 14:00. Po tym czasie wędki zawodnika muszą być wyciągnięte z wody.
  Zawodnicy zgłaszają się do wagi do godziny 14:30.
  Zawodnik, który zgłosi się po tym czasie nie może przedstawić ryby do wagi.
  Każdy zawodnik przedstawia do wagi jedną swoją największą rybę.
  Każdy zawodnik przedstawia rybę do wagi tylko jeden raz.
  Obliczanie wyników od godziny 14:30.
  W zawodach nagradzane są trzy pierwsze miejsca pucharami i dyplomami.
  W tym czasie gospodarz przygotowuje gorący poczęstunek z grilla dla wszystkich uczestników zawodów.
  Godzina 15:15 ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród i dyplomów.
  Godzina 15:45 zakończenie zawodów wędkarskich.
  Wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni w PZU na czas zawodów.
  Za przebieg i organizację zawodów odpowiedzialna jest komisja sędziowska wytypowana na zawody.
  Podczas zawodów obowiązuje R.A.P.R., dzienne limity ilościowe poszczególnych gatunków ryb, ich okresy i wymiary ochronne określone w R.A.P.R., uzupełnione następumącym postanowieniem:
 Wprowadza się min. wymiar ryby do wagi na 25 cm.
 Ważenie i pomiar długości ryb przeprowadza komisja sędziowska wagą i miarką będącą na wyposażeniu koła.

                                                                                    Zarząd PZW Koła nr 2 AMUR      

                                                                                               
PZW Kielce Koło nr 2 AMUR 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wróć do spisu treści