Galeria
Rezerwacja
Okręgi
Porozumienia
Linki

FUX-sklep wędkarski

Koala

FART

RYBKA

MUDAR

ALBINEX

W sklepach ESOX 10% zniżki dla członków naszego Koła


Tapety z logo Koła "AMUR" na telefon komórkowy

Tapeta

Telefony do Państwowej Straży
Rybackiej:
Komendant PSR w Kielcach:
691-450-044
Dowódca Patrolu:
600-968-019

Komendant SSR przy Kole nr 2
------

 


Archiwum
 


09.01.2015

Zawiadomienie

Zarząd Koła "AMUR" Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach zawiadamia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbędzie się dnia 01.02.2015 r. w siedzibie koła 25-731 Kielce, ul. Słoneczna 4/4.
Rozpoczęcie obrad w I-szym terminie o godz. 930, w II-gim terminie o godz. 1000

Proponowany porządek obrad:  

 1. Zagajenie.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji uchwał  i wniosków
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Uroczyste wręczenie odznaczeń związkowych i podsumowanie  konkursu  „Wędkarz  Roku”
 5. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jej wnioski.
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 9. Sprawozdanie SSR.
 10. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 11. Uchwalenie planu pracy, zatwierdzenie terminarza imprez wędkarskich  i zatwierdzenie preliminarza budżetowego.
 12. Wolne wnioski.

ZARZĄD


09.01.2015

Zmiany w regulaminach zawodów na rok 2015

             Prosimy o zapoznanie się z nowymi regulaminami naszych imprez wedkarskich. Wprowadzone zostały drobne ale znaczące poprawki.

ZARZĄD


08.01.2015

Łebskie trocie 2015

             W dziale Nasze wyprawy pojawił się kolejny opis i zdjęcia z wyprawy naszych kolegów na trocie. Wielkie podziękowania dla kol. Zbyszka Linertowicza za opis i zdjęcia.

Mirosław Krzysztofik

 
   
 Stronę najlepiej oglądać w IE 7.0 w rozdzielczości 1024x768.
Freelance Web Designer