Ogłoszenia - PZW KOŁO AMUR

 Statystyki
Logo
Przejdź do treści

Ogłoszenia

Aktualności
WITAMY WĘDKARZY W 2020 ROKU
Zarząd Okręgu PZW w Kielcach informuje, że na wszystkich zawodach organizowanych przez Okręg i Zarządy Kół na żywej rybie obowiązują wymiary ryb zgodnie z Zasadami Połowu Ryb ( nie dotyczy zawodów spinningowych)      Uchwała nr 63 z dnia 28 maja 2018r. PZW Okręg Kielce

Mapa Chańczy Sektory

Zawody wędkarskie z okazji 70-lecia Koła nr 1 BRZANA
     W dniu 12 07 2020 roku zawodnicy Koła nr 2 "AMUR" w Kielcach wzięli  udział w uroczystych zawodach wędkarskich z okazji 70-lecia Koła nr 1  BRZANA na zbiorniku UMER . Zawody odbywały się w dwóch kategoriach: spławikowej i feederowej oraz  klasyfikacji drużynowej. Nasi  koledzy uzyskali super wyniki :
       kol. Wojciech Klisko wygrał w metodzie spławikowej,
       kol. Paweł Jaroszewski był ósmy w kat Feeder.
       w kat. drużynowej trzecie miejsce.
Dziękuję naszej drużynie jak i organizatorom i wszystkim uczestnikom tych zawodów. Z pozdrowieniem wędkarskim prezes Krzysztof.
   
Wpisowe członka zwyczajnego PZW
   
       Biorąc pod uwagę ostatnie  okoliczności spowodowane pandemią COVID - 19, Zarząd Główny PZW zmienił  wysokość wpisowego członka zwyczajnego dla osób, które wniosły składki członkowskie ogólnozwiązkowe w 2019r, a będą opłacały składki po 30.04.2020r na 1 zł (uchwała nr 233/IV/2020 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 16.04.2020 r.)
       Wpisowe dla pozostałych członków zwyczajnych wynosi 25 zł - dla osób nowo wstępujących do Związku PZW.
Uwaga wędkarze. Komunikat w związku z COVID - 19
W zwiazku z ogłoszonym w dniu 16 kwietnia 2020 r. Rozporzadzeniem  Rady Ministrów zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ustanowienia  okreslonych ograniczeń, nakazów i zakazów w zwiazku z wystąpieniem stanu  epidemii, zamieszczamy informację przekazaną z Sekretariatu Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej w sprawie możliwości uprawiania amatorskiego połowu  ryb.
  
  Oto treść komunikatu:
Departament Rybołówstwa uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z późn. zm.) zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r.
Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów tego konkretnego zakazu Rząd nie zamierza przedłużać, co oznacza, że z dniem 20 kwietnia 2020 r. obostrzenia w tym względzie nie będą obowiązywały, tym samym wędkarze będą mieli możliwość prowadzenia połowów amatorskich zarówno na łowiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich (gł. jezorach, rzekach i zbiornikach zaporowych).
   Pamiętać jednak trzeba o pozostałych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone i będą obowiązywać w przestrzeni publicznej, takich jak zasłanianie nosa i ust (np. maseczkami), czy zachowanie dystansu od innych osób (min. 2 m).
Należy również pamiętać o obowiązujących przepisach ochronnych i innych uwarunkowaniach wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 j.t.) i jej przepisów wykonawczych. Należy między innymi mieć na uwadze, że amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu (kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego), a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.
Rozporządzenie Rady Ministrów:
Odwołane zawody wędkarskie w Okręgu PZW w Kielcach do dnia 31.05.2020 r.
   W trosce o zdrowie  wędkarzy Zarząd Okręgu PZW w Kielcach zgodnie z zaleceniami ZG PZW odnośnie wystąpienia zagrożenia koronawirusem Covid-19, odwołuje wszystkie Zawody Okręgowe do  dnia 31 maja 2020 r. oraz zakazuje organizacji zawodów w kołach do dnia  31 maja 2020 r.
Ewentualne zmiany związane z stanem epidemiologicznym zostaną przekazane w kolejnych komunikatach.
Nowe terminy zawodów zostaną ustalone po ustaniu zagrożenia.
Komunikat dla wędkarzy
Szanowni Koledzy i Koleżanki,
   W związku z napływającą do nas ogromną ilością zapytań odnośnie możliwości wędkowania w trakcie trwania obecnej epidemii koronawirusa, pragniemy przypomnieć Wam, że wszyscy obywatele, także Zarząd PZW w Kielcach, mają obowiązek podporządkowania się do najnowszych Zasad Bezpieczeństwa wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia dnia 31.03.2020.
    Uświadamiamy zatem, iż Polski Związek Wędkarski nie posiada kompetencji prawnych do zarządzania jakichkolwiek ograniczeń w przemieszczaniu się wędkarzy (byłoby to naruszeniem Waszych konstytucyjnych wolności i praw - stanowi o tym wprost art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). Na pytanie „czy mogę swobodnie wędkować?" każdy zainteresowany jest zobowiązany odpowiedzieć sobie sam, po uprzednim zapoznaniu się z aktualnymi Zasadami Bezpieczeństwa [https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki].
    Na wiele zadawanych przez Was pytań nie jesteśmy w stanie udzielić konkretnych odpowiedzi, ponieważ przekraczają one nasze prawne kompetencje. Warto pamiętać, iż powyższe Zasady opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia, dają dość szerokie pole do interpretacji - szczególnie przez służby bezpieczeństwa oddelegowane do ich egzekwowania (policja, straż miejska). Oznacza to, że każda osoba powyżej 18. roku życia ponosi odpowiedzialność za własne czyny i musi pogodzić się z ryzykiem nałożenia na nią kary finansowej, w przypadku interpretacji Zasad na jej niekorzyść. Oczywiście powyższe uwagi nie dotyczą osób przebywających na kwarantannie domowej, które mają bezwzględny obowiązek nieopuszczania wyznaczonego miejsca izolacji.
  W trosce o Wasze zdrowie i stan polskiej służby zdrowia, apelujemy o przestrzeganie przepisów wydawanych przez organa administracji państwowej oraz ich zdroworozsądkową interpretację. Pamiętajmy, iż w obecnej sytuacji nie ma miejsca na zachowania nieodpowiedzialne i lekkomyślne.
     Zarząd Koła w trosce o zdrowie wędkarzy, w związku z rekomendacją Głównego Kapitanatu Sportowego ZG PZW oraz pismem Zarządu Okręgu PZW w Kielcach zgodnie z zaleceniami ZG PZW odnośnie wystąpienia zagrożenia koronawirusem Covid-19, w którym odwołuje się wszystkie Zawody Okręgowe do dnia 15 kwietnia 2020 r. oraz zakazuje organizacji zawodów w kołach do dnia 15 kwietnia 2020 r,  
          - odwołuje zawody: Towarzyskie Zawody Pstrągowe z dnia 15.03.2020r.
                                       Towarzyskie Zawody „Otwarcie Sezonu” 2020 z dnia 05.04.2020r.
Ewentualne zmiany związane z stanem epidemiologicznym zostaną przekazane w kolejnych komunikatach.
Nowe terminy zawodów zostaną ustalone po ustaniu zagrożenia.

                                                                                                                                                                                 Zarząd Koła PZW nr 2 "AMUR"          

Z dniem 01.01.2020 roku została reaktywowana Społeczna Straż Rybacka działająca przy naszym kole
PZW Kielce Koło nr 2 AMUR 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wróć do spisu treści