GP "Drgająca Szczytówka" - PZW KOŁO AMUR

 Statystyki
Przejdź do treści

GP "Drgająca Szczytówka"

Regulaminy
GP "DRGAJĄCA SZCZYTÓWKA"

     Biorąc pod uwagę rosnącą popularność metody drgającej szczytówki proponujemy naszym członkom udział w cyklu zawodów rozgrywanych tą właśnie metodą. Łowimy na jedną wędkę metodą drgającej szczytówki zgodnie z R.A.P.R. Wszystkie zawody przeprowadzane będą w dwóch turach, w każdej z trzech rund. W końcowej klasyfikacji brane będą pod uwagę wyniki uzyskane w całym cyklu zawodów. Pierwsza trójka zwycięzców otrzymuje w kolejności zajętych miejsc puchary i pamiątkowe dyplomy, a zawodnik, który złowił największą rybę w obu turach każdej z trzech rund uhonorowany będzie statuetką i pamiątkowym dyplomem. Pierwsza szóstka całego cyklu otrzymuje puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrodzony zostanie również pucharem, dyplomem i nagrodą rzeczową zawodnik, który złowił "największą rybę" całego cyklu GP.
    Drgająca szczytówka rozgrywana jest w kategorii OPEN.
   Każda z trzech rund GP "Drgającej Szczytówki" stanowi odrębne zawody wędkarskie, których wyniki obliczane będą tradycyjnie metodą punktacji ujemnej. Zwycięzcą każdej rundy zostaje zawodnik z najmniejszą ilością punktów.
Do punktacji GP stosuje się: pierwszy zawodnik otrzymuje 12 pkt. , drugi 10, trzeci 9, 4-8, 5-7, 6-6, 7-5, 8-4, 9 -3 i 10-2 , według zajętego miejsca w turze. Pozostali sklasyfikowani zawodnicy po 1 punkcie (wszyscy którzy złowili rybę).
Dopuszcza się podczas losowania w drugiej turze każdej rundy wylosowanie tego samego numeru stanowiska przez uczestnika zawodów GP.

   Zawody rozgrywane będą w III rundach. Każda runda składa się z II tur.

   PIERWSZA TURA  GP

-  06:00  -   zbiórka, potwierdzenie obecności i losowanie stanowiska. Po losowaniu wejście na stanowiska.
-  06:55  -   1 sygnał wolno nęcić
-  07:00  -   2 sygnał początek I rundy
-  09:55  -   3 sygnał ostatnie pięć minut  
-  10:00  -   4 sygnał koniec I rundy, ważenie i losowanie stanowisk. Po tym następuje przejście na wylosowane stanowiska.

  DRUGA TURA  GP

-  11:25  -   1 sygnał wolno nęcić
-  11:30  -   2 sygnał początek II rundy
-  14:25  -   3 sygnał ostatnie pięć minut
-  14:30  -   4 sygnał koniec II rundy, ważenie złowionych ryb.

  Punktacja do klasyfikacji GP (dotyczy każdej tury)
  1 miejsce - 12 punktów
  2 miejsce - 10 pkt.  
  3 miejsce - 9 pkt.  
  4 miejsce - 8 pkt.  
  5 miejsce - 7 pkt.  
  6 miejsce - 6 pkt.  
  7 miejsce - 5 pkt.  
  8 miejsce - 4 pkt.  
  9 miejsce - 3 pkt.  
 10 miejsce - 2 pkt.  
Pozostali sklasyfikowani zawodnicy (wszyscy którzy złowili rybę)–zdobywają po 1 punkcie GP.
Dodatkowe premie dotyczące tylko klasyfikacji generalnej GP:  
2 pkt. GP za złowienie największej ryby w każdej turze z trzech rund  
3 pkt. za zwycięstwo w rundzie ( tura I + II )  
2 pkt. za zajęcie II miejsca w rundzie ( tura I + II )  
1 pkt. za zajęcie III miejsca w rundzie ( tura I + II )
 
Kwestie sporne:
- w przypadku gdy waga ryb jest jednakowa decyduje ilość złowionych ryb
- w przypadku jednakowej ilości złowionych ryb o kolejności zajętego miejsca decyduje niższy numer stanowiska w danej turze
- w Finale GP przy jednakowej ilości punktów o miejscu decyduje suma wag ryb złowionych we wszystkich rundach.

Pierwsza trójka zwycięzców każdej rundy otrzymuje w kolejności zajętych miejsc puchary i pamiątkowe dyplomy, a zawodnik, który złowił największą rybę w II turach każdej rundy, uhonorowany będzie statuetką i pamiątkowym dyplomem. Pierwsza szóstka całego cyklu GP otrzymuje puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.  Nagrodzona zostanie również pucharem, dyplomem i nagrodą rzeczową "największa ryba" całego cyklu GP.  

Zarząd PZW koła nr 2 AMUR
PZW Kielce Koło nr 2 AMUR 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wróć do spisu treści